Toetused 2017

15.05.2017

Metsameetme toetus - 30.05 - 14.06.2017

Toetust saab küsida noore metsa hooldamiseks ja metsa kasvutingimuste parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks, kahjustuste ennetamiseks.

Pärandkultuuri toetus - 30.06.2017

Toetust saab küsida pärandkultuuriobjektide säilitamiseks ja eksponeerimiseks.

Metsa uuendamise toetus - 14.07 ja 01.12.2017

Toetust saab küsida maapinna ettevalmistamiseks, istutamiseks ja taimede soetamiseks, metsataimede hooldamiseks.

Metsamaaparandustööde toetus - 01.09.2017

Toetust saab küsida metsamaaparandussüsteemide korrastamiseks.

Metsa inverteerimise toetus - 15.12.2017

Ajakohased inverteerimisandmed on aluseks metsamajandamiskava koostamisel.

 

Taotlemise tingimused ja lisainfo: www.eramets.ee/toetused

 

12.04.2017 Virumaa Metsaühistu üldkoosolek

01.02.2017 Erametsaomanike õppepäev

31.01.2017 Lisainfo: kompensatsioonist sihtkaitsevööndi maa omanikele

11.01.2017 Siseriiklike metsandustoetuste tingimused on muutunud

25.10.2016 Metsapuutaimede tellimine


Arhiiv