2018. a tuludeklaratsioonide täitmise abistamine 8. ja 15. märtsil

 8 märtsil ja 15 märtsil kella 9:00-13:00 Rakvere tn. 27 Jõhvis abistab metsakonsulent Erki Vinni tuludeklaratsioonide täitmisel.

Tulude deklareerimiseks kaasa võtta:

  • ID-kaart ja ID-kaardi koodid
  • Aasta jooksul tehtud metsamajanduslike tehingute dokumendid, nii raietulu kui ka metsamajanduslike kulutusi tõendavad dokumendid
  • Kinnistu soetamist tõendavad dokumendid, et soetusmaksumuse olemasolul raietuludelt ka soetusmaksumust maha arvestada

Küsimuste korral ette helistada või saata e-kiri.

 

Erki Vinni
+372 514 4514

Virumaa Metsaühistu MTÜ
erki.vinni@metsauhistu.ee