Metsaühistust

Iisaku Metsaühistu asutati 2001.aastal. Tollane üleriiklik strateegia nägi ette metsaühistute loomist igasse valda. Praeguseks on plaan muutunud ja propageeritakse suuremate, maakonna suuruste metsaühistute loomist. Seoses sellega võeti 03.05.2014 toimunud Iisaku Metsaühistu üldkoosolekul vastu otsus muuta oma nimi Virumaa Metsaühistuks.

Virumaa Metsaühistuga on liitunud 2019. aasta alguse seisuga 366 metsaomaniku, kellele kuulub kokku ligikaudu 9212 hektarit metsamaad.

Ühistu tegevuseesmärgid:

  • Virumaal elavate ja metsamaad omavate sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanike koondamine ühingusse ja üleriigilisse metsaomanike struktuuri
  • metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks metsaomanike koostöö organiseerimine
  • metsaomanike vahelise ühistegevuse propageerimine
  • metsaomanike ühishuvide esindamine ja kaitsmine, nende huvide kaitseks seadusandliku initsiatiivi ilmutamine
  • metsaomanike metsandusalaste teadmiste ja oskuste täiendamine
  • oma liikmete aitamine metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel

Juhatuse esimees: Viktor Lehtse
Juhatuse liikmed: Raldo Lorits, Raimond Reiska

Liikmemaksu suurus: 2018. a. - 25 eurot aastas

Sisseastumismaks: tasuta