Teenused

Virumaa Metsaühistu aitab metsaomanikul metsa majandada ja puidu müüki korraldada läbi Keskühistu Eramets.

2008. a käivitas SA Erametsakeskus koos Eesti Erametsaliiduga projekti, mida rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kaheksas Eesti piirkonnas on teenistusse rakendatud konsulent, kelle ülesanne on kohaliku ühistuga koostöös pakkuda piirkonna metsaomanikele lahendusi metsa majandamisega seotud küsimustes. Aidatakse nii puidu müügi, aga ka metsakasvatustöödega seotud probleemide korral.

Metsamaterjal müüakse läbi Keskühistu Eramets, mis on loodud metsaühistute poolt, et ka väikesed metsamaa omanikud saaksid samaväärset hinda, mis suured puidu firmad. Konsulendi ülesanne on metsaomanikke müügiprotsessis nõustada, leida kõige tulutoovam ja kõige usaldusväärsem lahendus puidu müügiks. Ühistu võib raielangi müügi korraldamise tervikuna enda õlule võtta. Müügikorralduse organiseerimine maksab omanikule 1,5 € tihumeetri kohta.

Igal metsaomanikul on õigus saada aastas 15 tundi nõuandeteenust soodustingimustel (tavahind 26€ tund):

  • Metsaühistu liikmetele on kõik 15 tundi tasuta.
  • Metsaomanikele, kes ühistu liikmed pole, on tasuta 2 tundi, ülejäänud 13 tunni eest tuleb tasuda omaosalus 30% tavahinnast.

15 tunni mahtu ületava nõustamisteenuse eest tuleb tasuda tavahind.

Konsulentide nimed, kontaktandmed ja spetsialiseerumised leiate siitsamast lehelt kontaktide alt.

Pöörduge julgesti, maakonnas tegutsevad konsulendid on metsanduse professionaalid, kelle kohustuste hulka just metsaomanike abistamine kuulubki!

 

Tööriistade laenutamine

Virumaa Metsaühistu liikmetel on võimalik laenutada istutustoru, istutuskiilu ja maakirvest. Pildid neist leiab galeriist. Lisainfot saab Viktor Lehtselt (kontaktid).