Virumaa Metsaühistu

Metsaühistust

Virumaa Metsaühistu kodulehelt leiate info, mis puudutab metsateemalist nõustamist, erinevaid toetusi, puidu müüki, metsa uuendust ning taimede soetamise kohta käivat infot.

Toetame erametsade parimat majandamist- meie töötajad hoiavad sinu metsal silma peal, teavitavad sind toetuste taotlemise võimalustest, aitavad metsatöid korraldada ja tegelevad kogu vajaliku paberimajandusega. Me tunneme seadusi ja järgime neid.

Metsateemad jagunevad neljaks: metsa korraldamine, metsa kasutamine, metsa kasvatamine ja metsa kaitse.

Korraldamine

Korraldamine

Üld- ja personaalnõustamine
Õppepäevad
Metsamajandamiskavade koostamine
Metsatoetuste taotlemine
Kasutamine

Kasutamine

Raie ja puidu müük
Metsakinnistu enampakkumise korraldamine
Kasvatamine

Kasvatamine

Metsauuendustööd
Maapinna ettevalmistus
Istutusmaterjali müük ja korraldamine
Metsakultuuri hooldamine
Kaitse

Kaitse

Metsavara kaitsmine
Metsaomaniku õigusalane kaitse
Metsandusliku seadusloome ja maksunduse kujundamine