Metsaühistust

Virumaa Metsaühistu kodulehelt leiate info, mis puudutab metsateemalise nõustamise, erinevate toetuste, puidu müügi, metsa uuenduse ning taimede soetamise kohta käivat infot.

Metsaühistud on loodud metsaomanike poolt selleks, et aidata sul leida vastuseid- samal põhimõttel toimib ja töötab ka Virumaa Metsaühistu. Toetame Virumaa erametsade parimat majandamist:

  • meie töötajad hoiavad sinu metsal silma peal,
  • teavitavad sind toetuste taotlemise võimalustest,
  • aitavad metsatöid korraldada ja
  • tegelevad kogu vajaliku paberimajandusega.

Metsateemad jagunevad neljaks: metsa korraldamine, metsa kasutamine, metsa kasvatamine ja metsa kaitse.

Korraldamine

Korraldamine

Üld- ja personaalnõustamine
Õppepäevad
Metsamajandamiskavade koostamine
Metsatoetuste taotlemine
Kasutamine

Kasutamine

Raie ja puidu müük
Metsakinnistu enampakkumise korraldamine
Kasvatamine

Kasvatamine

Metsauuendustööd
Maapinna ettevalmistus
Istutusmaterjali müük ja korraldamine
Metsakultuuri hooldamine
Kaitse

Kaitse

Metsavara kaitsmine
Metsaomaniku õigusalane kaitse
Metsandusliku seadusloome ja maksunduse kujundamine

Me tunneme seadusi ja järgime neid! Aitame sul vajadusel kõik metsatööd korraldada ja ära teha!