Virumaa Metsaühistu

Dokumendid

Juhatuse liikmete nimed ja kontaktandmed:

_____________________________________

Virumaa metsaühistu MTÜ põhikiri KLIKI SIIN

Iisaku Metsaühistu asutati 2001.aastal. Tollane üleriiklik strateegia nägi ette metsaühistute loomist igasse valda. Praeguseks on plaan muutunud ja propageeritakse suuremate, maakonna suuruste metsaühistute loomist. Seoses sellega võeti 03.05.2014 toimunud Iisaku Metsaühistu üldkoosolekul vastu otsus muuta oma nimi Virumaa Metsaühistuks.

Virumaa Metsaühistuga on liitunud 2020. aasta alguse seisuga 366 metsaomaniku, kellele kuulub kokku ligikaudu 9393 hektarit metsamaad.

Ühistu tegevuseesmärgid:

  • Virumaal elavate ja metsamaad omavate sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanike koondamine ühingusse ja üleriigilisse metsaomanike struktuuri
  • metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks metsaomanike koostöö organiseerimine
  • metsaomanike vahelise ühistegevuse propageerimine
  • metsaomanike ühishuvide esindamine ja kaitsmine, nende huvide kaitseks seadusandliku initsiatiivi ilmutamine
  • metsaomanike metsandusalaste teadmiste ja oskuste täiendamine
  • oma liikmete aitamine metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel