Nõustamine 28.05.2021 kell 9:00-12:00

Mai lõpuni on võimalik tuludeklaratsioone elektrooniliselt esitada ja parandada. 
Samuti muud metsanduslikud teemad ja vajadusel ka metsas kohapeal nõustada. 
Konsulent Erki Vinni
+372 514 4514
erki.vinni@metsauhistu.ee

RSS Uudised Metsaühistu lehelt