Toetused

– Metsa inventeerimise toetus (metsamajandamiskava koostamise toetus)

– Metsauuendamise toetus:

  • metsamaapinna ettevalmistamine
  • metsataimede soetamine ja istutamine
  • kuni kolme aastase metsakultuuri hooldamine

– Metsameede:

  • hooldusraie
  • laasimine
  • ulukikahjustuste ennetamine

-Natura metsa toetus

-Maaparandustööde toetus

-Pärandkultuuri säilitamise toetus