Üldkoosolek 12.06.2020

12, juunil toimus Kauksis üldkoosolek